Persoonsgegevens die wij verwerken
Gîtes NouLou verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld nav een vakantieboeking van onze gîte, in correspondentie en

   telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Gîtes NouLou verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief (indien aangemeld)
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Het toesturen van huurovereenkomst en factuur
– Gîtes NouLou analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te

  stemmen op uw voorkeuren.

 

Hoe lang we gegevens bewaren
Gîtes NouLou zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

 

Delen met anderen
Gîtes NouLou verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

In kaart brengen websitebezoek
Gîtes NouLou gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Beveiliging
Gîtes NouLou neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via info@gitesnoulou.com.

 

Links
In sommige artikelen van Gites NouLou staan links. Dit zijn geen affiliate links en dus krijgt Gîtes NouLou geen vergoeding.