Algemene voorwaarde op www.gitesnoulou.com

 

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.gitesnoulou.com zoals deze beschikbaar is gesteld door Gites NouLou. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welke voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Intelectueel eigendom

Het gebruik van informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gîtes NouLou is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal, of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intelectueel eigendom rust berust bij Gîtes NouLou.

 

Indien van toepassing

Voor de prijzen die op de website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel een overeenkomst met Gîtes NouLou te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Gîte NouLou streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolldig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of de producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Gîtes NouLou aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Wijzingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gitesnoulou.com op deze pagina.